Újdonságok

2019.03.12 11:19

Hogyan kell osztályozni helyesen a hulladékot?

 

FÉM CSOMAGOLÁSOK – PIROS ZSÁK

BELEDOBHATÓ: fém konzervdobozok, fém kupakok üvegekről, spray dobozok műanyag kupak nélkül = a kupakot a műanyagba dobni, régi kulcsok, zárak stb.

NEM KERÜLHET BELE: különböző anyagokból –túlnyomóan fémből vagy pléhből készült tárgyak. Ételmaradékot és szennyezőanyagokat tartalmazó fémhulladék.

ÜVEG – ZÖLD ZSÁK – legmegfelelőbb, ha az üveg hulladék nincs apró darabokra törve.

BELEDOBHATÓ: üvegek, üvegpoharak, üvegedények, üvegből készült csomagolások és tárgyak, üveg mécsesek. Tehát nem szennyezett üvegcsomagolás tartalom nélkül.

NEM KERÜLHET BELE: porcelán, kerámia, tükör, számítógép és TV képernyő, autóüveg, drótüveg, villanykörte.

PAPÍR – KÉK ZSÁK –alkalmas száraz, tiszta és adalékmentes papír.

BELEDOBHATÓ: füzetek, újságpapír, röplapok, papírzacskók, papírból készült tojástartók, katalógusok, folyóiratok, poszterek, kartondobozok. Ha a kartondoboz fóliás részt tartalmaz, ezt kérjük eltávolítani és a háztartási hulladékba dobni.

NEM KERÜLHET BELE: fólia felülettel ellátott papír, több rétegű  - tetrapak csomagolás /tej,- gyümölcslé doboz/, konyhai papírtörlő – egyrészt használt és nem papírból készül, hanem PET flakonokból, használt sütőpapír, PAPÍRPELENKA!!!

MŰANYAG – SÁRGA ZSÁK – csak korlátozottan újrahasznosítható. A PET palackok kupakját megnyitni, a palack összenyomásával a levegőt kiengedni, kupakot becsavarni. A flakonból való levegőmentesítés után a zsákba több flakon fér el!

BELEDOBHATÓ: PET üdítős palackok, tiszta kozmetikai vagy tisztítószereket tartalmazó vödrök és flakonok, tiszta átlátszó fóliák, zacskók, táskák, fehér belsejű joghurtos, margarinos és tejfölös tégelyek, egyszeri használatos műanyag tányérok, evőeszközök, poharak, elhasználódott műanyag kerti bútor, egyéb műanyag edények, műanyag játékautók, játék babák. Ide tartoznak a több rétegű – tetrapak csomagolások – tejes doboz, gyümölcslé doboz.

NEM KERÜLHET BELE: műanyag tojástartók, hullámos műanyag tetőpanel, műanyag csővezeték, színes zacskók és fóliák, csomagolás édességről, tésztákról,hüvelyesekről, felfújható medencék, gumi és gumiból készült termékek, motor olajt és üzemanyagot tároló palackok, műanyag nyílászárók, zuhanyzó kádak, durván szennyezett műanyag

 

LETÖLTÉS:

Ako_správne_triediť_odpad.pdf (249,9 kB)
Harmonogram.pdf (171,1 kB)
 

2019.01.29 19:08

A Szlovák Köztársaság

elnökének választása

Tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A választás időpontja

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

2019 03. 16. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója

2019 03. 30. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

II

Választójog

A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III

Választhatóság joga

A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján betöltötte a 40. életévét.

Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában

Ÿ      a szabadságvesztés-büntetés töltése,

Ÿ      jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre,

Ÿ      a cselekvőképességtől való megfosztottság.

IV

Választói igazolvány

Azon választópolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén és a választások napján nem tud az állandó lakhelyén választani abban a választókörzetben, amelynek választói jegyzékében be van jegyezve, kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiadására. A község a kérelem alapján a választópolgár részére választói igazolványt állít ki, és törli őt a választói névjegyzékből azzal a megjegyzéssel, hogy számára választói igazolvány került kiállításra.

A választói igazolvány feljogosít a választói névjegyzékbe való bejegyzésre bármely választókörzetben.

A község a választópolgár részére csak a köztársaságielnök-választás azon napjára állítja ki a választói igazolványt, amelyet a választópolgár a kérelemben feltüntetett. A választópolgár kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiállítására a köztársaságielnök-választás mindkét fordulójára egyidejűleg. Ennek a kívánalomnak nyilvánvalónak kell lennie a választópolgár kérelméből.

A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását

személyesen,

legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 29.) a községi hivatal nyitvatartási óráiban.

A község haladéktalanul kiadja a választói igazolványt.

okirat formájában úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.),

elektronikus úton úgy,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően 15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.). A község erre a célra közzéteszi a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus (e-mail) címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ      utónév és családi név,

Ÿ      személyi szám,

Ÿ      állampolgárság,

Ÿ      állandó lakhely címe (település, utca, házszám),

Ÿ      levelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt (ha eltér az állandó lakhely címétől).

a kérelmező által meghatalmazott személy útján

a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 03. 29.) kérvényezhető.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

Ÿ      utónév és családi név,

Ÿ      személyi szám,

Ÿ      állampolgárság,

Ÿ      állandó lakhely címe (település, utca, házszám).

Amennyiben a választópolgár a kérvényben nem ad meg más levelezési címet, a község a választói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb a kérvény kézbesítését követő három munkanapon belül. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre küldi ajánlott küldeményként „Saját kézbe”.

Ha a választópolgár az írásbeli vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét, családi nevét és személyi igazolványának számát. A választópolgár aláírását a kérvényen nem kell hitelesíttetni. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.

Azon választópolgár, akinek a részére választói igazolvány került kiállításra, választhat az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben is, azonban csak a választói igazolvánnyal.

A választói igazolvány a választásoknak csak arra a napjára érvényes, amelynek a dátuma fel van tüntetve rajta és csak a személyi igazolvánnyal együtt.

V

A szavazás módja

A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle. Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A Szlovák Köztársaság azon állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betöltötte 18. életévét, nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, és a választások napján megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről, amelynek a mintáját a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma közzéteszi weboldalán. A választókörzeti választási bizottság az ilyen választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe, és a külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A szavazólap és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a választási névjegyzékben.

Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A szavazólapok kitöltésére elkülönített területen a választópolgár a szavazólapon bekarikázza annak a jelöltnek a sorszámát, akire a szavazatát kívánja adni. A választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be. Ha a választópolgár több jelölt sorszámát karikázza be, az ilyen szavazólap érvénytelen. A módosított szavazólapot a választópolgár először a borítékba teszi, azt követően pedig a szavazóurnába.

A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólap helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapot a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja.  A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról.

Azon választópolgár helyett, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába helyezni a borítékot, kérésére más személy is elhelyezheti a borítékot a szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja.

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták.

A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapot a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra.

***

További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

weboldalon érhetők el.

Info: ocunenince@centrum.sk

 

Vyhlásenie voľby.pdf (168908)

2019.01.10 16:25

A Flashjet , Hangszedők és az Emberöltő zenekar közös turnéjának első állomása Lukanénye Község Kultúrház nagytermében.
Jegyek a helyszínen kaphatóak 2€ (600Ft)
Várható kezdés:
20:00 - Emberöltő zenekar
21:15 - Hangszedők
22:30 - Flashjet
Az est italszolgátatója a Csaba Török sport bar, hogy az élő zene közben ne maradj szárazon.
A koncertek után pedig bulizz a legjobb rock és poprock zenékre!
Belépés a Kultúrház hátsó bejáratán.

 
 
 
2019.01.10 15:02

A HÁZTARTÁSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK HARMONOGRAMJA

2019

LUKANÉNYE KÖZSÉG

 

Dátum

Nap

2019. január 14.

Hétfő

2019. február 4.

Hétfő

2019. február 25.

Hétfő

2019. március 18.

Hétfő

2019. április 8.

Hétfő

2019. április 29.

Hétfő

2019. május 20.

Hétfő

2019. június 10.

Hétfő

2019. július 1.

Hétfő

2019. július 22.

Hétfő

2019. augusztus 12.

Hétfő

2019. szeptember 2.

Hétfő

2019. szeptember 23.

Hétfő

2019. október 14.

Hétfő

2019. november 4.

Hétfő

2019. november 25.

Hétfő

2019. december 16.

Hétfő

 

A háztartási hulladék gyűjtése és elhordása háromhetente HÉTFŐI napon valósul meg.  Az első gyűjtés  2019. január 14-én lesz.

Harmonogram_odvozu_Nenince-2019.pdf (220858)

2018.12.07 16:09

Értesítjük lakosságunkat, hogy 2018. december 12-én szerdán délután 15:00-tól 17:30-ig papírgyűjtés lesz községünkben. Az összekötözött öreg papírt (kartonpapíron kívül!) egy sárga színű furgon fogja összegyűjteni. A leadott papírért wc papírt, konyhai törlőkendőt vagy szalvétát lehet kapni.

2018.12.03 12:15

     Tisztelettel meghívjuk Önt 2018. december 7-én 17,00 órai kezdettel a községháza nagytermében megszervezendő alakuló képviselő testületi gyűlésre.

 

A javasolt program:

 

1. Megnyitó (jelenlegi polgármester)

2. A jegyzőkönyv író és hitelesítők megválasztása

3. A választási eredmények ismertetése és a megbízó levelek átadása az újonan megválasztott 

    polgármesternek és képviselőknek (a választóbizottság elnöke)

4. Az új polgármester eskületétele, a községi jelvények "inszígniák" átadása, az ülés vezetésének

    átvétele az új polgármester által

5. Az új képviselők eskütétele

6. Az új polgármester székfoglaló beszéde

7. Az ülés programjának jóváhagyása

8. A javasló bizottság megválasztása

9. A képviselőtestület összehívására jogosult képviselő megválasztása

10. Az alpolgármester megválasztása

11. Az új polgármester fizetésének jóváhagyása

12. A képviselők javadalmazásának jóváhagyása

13. Vita

14. A határozatok jóváhagyása

15. Zárszó

 

Képviselotestulet alakulo ülese_Meghívó.jpg (226276)

2018.11.12 21:42

Polgármesteri választás eredménye 2018:

Híves Ladislav 422
Ing. Bielik Miroslav 239
Bendík Vojtech 75
Zaťko Ján 56
Török Attila 16

 

Képviselők:

Darina Antolikova 445

Gabriel Katyi 362
Terezia Töröková 349
Karol Görög 339
Viktor Šimunek 308
Jozef Gyurkovics 303
Timotej Tomašik 290
Gabriel Vršansky 288
Michal Török 284

 

További képviselő jelöltek sorrendje:

Jozef Káplár 281

Ján Híveš 254

Robert Nemčok 246

Ladislav Tóth 237

Zoltán Kuzma 225

Mária Boldogová 185

Angelika Tomašiková 177

Ján Nemčok 171

Viktor Bendík 166

Štefan Nozdrovický 162

Ladislav Baška 151

Zoltán Varga 149

Sándor Soós 130

Tibor Očko 128

Alžbeta Čeriová 122

Štefan Škerlec 117

Zsolt Katkó 66

Attila Batta 49

 

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb.pdf (800976)

 

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Elérhetőség

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk