A szilárd háztartási hulladék begyűjtésének és elszállításának harmonogramja 2020

2020.01.04 12:19

Elérhetőség

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk