Elektronická adresa obce

18.10.2019 19:07

Doručovanie žiadostí o voľbu poštou :

elektronická adresa: ocunenince@centrum.sk

Informácie o podmienkach hlasovania poštou:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

 

Elektronická adresa obce.pdf (71762)

 

Kontakt

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk