Mobil oltópont - Lukanénye 2021.8.16

2021.08.12 11:57

Elérhetőség

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk