Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 - piata aktualizácia

20.03.2020 11:36

Kontakt

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk