Výberové konanie na obsadanie funkcie riaditeľa ZŠ MŠ

30.04.2019 10:12

Kontakt

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk