Alapiskola és Óvoda, Nenince - Lukanénye

Cím: Školská 50, 991 26 Nenince

Telefon: 047 / 487 81 19
e-mail:   zssms.nenince@gmail.sk
Web: www.zssmsnenince.webnode.sk

Igazgató:  Mgr. Eva Balážová

 

Elérhetőség

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk