Aktuality

06.05.2020 17:44

V zmysle usmernenia hlavného hygienika SR zo dňa 5.5.2020 pán dekan Mgr. Peter Dobos oznamuje veriacim, že dňa 10-ho mája 2020, v nedeľu, sa uskutočnia sväté omše v našich kostoloch nasledovne:

  • ráno o 7,30 hod. v kostole Dobrého Pastiera - táto sv.omša je doporučená pre seniorov nad 65 rokov
  • o 10.30 hod. vo farskom kostole
  • 17,00-tej hodine v kostole Dobrého Pastiera.

Po každej svätej omši je výmena ružencových lístkov.

Veriaci sa môžu zúčastniť sv. omší iba v rúškach, vstupovať do kostolov po dezinfekcii rúk a dodržať odstup dva metre medzi osobami, okrem členov spoločnej domácnosti. Podobne sa tento odstup má dodržiavať aj na dvoroch kostolov.

Prosíme dodržiavajte pokyny usporiadateľov.

15.04.2020 20:05

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Kontakt

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk