SMK - MKP Nenince

03.09.2018 13:29
Vážení Neninskí voliči  ! Ako už isto viete Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018   Strana maďarskej komunity  (SMK-MKP) Nenince-Lukanénye, na...

Kontakt

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk