Školstvo

 

Základná škola s materskou školou Alapiskola és Óvoda, Nenince - Lukanénye

Adresa: Školská 50, 991 26 Nenince

Telefón: 047 / 487 81 19
e-mail:   zssms.nenince@gmail.sk
Web: www.zssmsnenince.webnode.sk

Riaditeľka školy:  Mgr. Eva Balážová

 

Kontakt

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk