Núdzové opatrenia pre chovateľov ošípaných

12.08.2021 11:49

Kontakt

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk