Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 19.3.2020

19.03.2020 10:40

Kontakt

Obecný úrad Nenince Nenince
Hlavná 238.
99126

IČO: 00319465
DIČ: 2021173209
047/ 45 14 030
ocunenince@centrum.sk